Overbygningen - en uundværlig komponents i skibet vinteropbevaring, der holder skibet fri for den store mængde regn der falder i vintermånederne med rust til følge. Dampen er jo bygget af jern. Samtidig giver den læ til renoveringsholdene. For det elser vi den. Men her holder de positive ord så også op hvad angår overbygningen :-0

Som billederne herunder gengiver, består den af rigtig af mange komponenter, der skal sidde præcis de rigtige steder for at ”kabalen” går op. Der er altid et bræt der forputter sig på den forkerte plads, noget der gaber for meget, eller en møtrik der absolut ikke vil hverken frem eller tilbage EFTRE brættet er monteret - suk. Familien til ”de 3 venner” var også i gang med at montere deres overbygning – der var derfor indført streng ”dem til højere og os til venstre” for en kort styk tid.  Ak ja, hvor ville det være dejligt at kunne sejle den gamle dame ind i en permanent dok for vinteren og bare nøjes med lukke porten bagefter.

Nu er overbygningen monteret og der er et helt år til vi skal montere den igen :-)

 Overbygning - bræder

Overbygning - rammer