Baseret på de seneste ugers stigning af Covid-19 tilfælde, finder bestyrelsen det ikke forsvarligt, at afholde forårets manglende generalforsamling i efteråret. Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde generalforsamlingen 2019/2020 til 2021. De af generalforsamlingen manglende godkendelser, herunder af regnskab, vil blive foretaget ved generalforsamlingen i April 2021.

Mvh Bestyrelsen

Så er damperen tilbage i Frederikssund ved sin vante plads efter beddingsophold i Gilleleje.

Bo O. Herbst tog nedenstående billede i Kulhuse, hvor S/S Skjelskør krydsede Colombus's kølvand

119897665 10223753938219902 8697874737006308900 n

Efterårets komme er lig med det årlige beddingsophold i Gilleleje. Søndag den 6. september var der afgang fra Frederikssund med ankomst godt 6 timer senere til Gilleleje. De næste 14 dage flytter foreningen arbejdet til dejlige Gilleleje. Skibet skal synes, renses og males i bunden samt have udført de rutinevedligeholdelser, der kun kan ske på land.

 

20200907 191015 resize

 TV2 Lorry har i den forløbne uge sejlet rundt til danske havne med skonnerten Bonavista af Marstal. Og skibet kom også til Frederikssund og lagde sig lige ved siden af Skjelskør.

Det sjove er, at begge skibe er bygget i 1914, men der holder ligheden så op !

BonaVista er bygget som fragtsejler af træ og Skjelskør som passager-damper af stål - 2 meget forskellige typer !

Lidt af Bonavista's historie :

Bonavista er bygget i Marstal af skibsbygmester Ludvig Johansen til brug for New Foundslandsfarten. Hendes søsterskib er 'Fulton'. Bonavista har to master og er et godt og stærkt bygget skib. Dengang var skibets reder og fører J.E. Christensen. Efter 1926 fik hun sin første motor, og i 1960 blev hun solgt, hvorefter hun skiftede navn til 'Thomas'. I 1972 kunne hun ikke længere bruges som erhvervsfartøj, og hun blev solgt til Per Thuesen, som gav hende sit gamle navn 'Bonavista' tilbage. Frem til 2000 blev skibet brugt til sejlads med lystfiskere og chartergæster mestendels på Øresund.

Derefter overtog Nationalmuseet skibet og bekostede en stor renovering af træskibet i Marstal. Søsat (igen) i 2012.

 

Bonavist & S/S Skjelskør i Frederikssund havn

Projektet med udskiftning af kedelrørene på S/S Skjelskør er ved at nærme sig sin ende. Global Boilers Aalborg har udført et stykke solidt håndværk med udskiftning af de mange rør - 64 for at være helt præcis. I det hele taget gik udskiftningen efter planen, dog var der enkelte sten på vejen, som man nu kan forvente.

I skrivende stund er der udført svejsekontrol og kedel er trykprøvet. Herefter skal skorsten og røgoptræk monteres igen samt resten af skibet skal skures godt igennem. Inden skibet dog kan komme ud at sejle, skal skibet synes af Søfartsstyrelsen - det såkaldte udrustningssyn. Men da Søfartsstyrelsen har været lukket ned på grund af Corona krisen, ligesom resten af samfundet, forventer foreningen en vis ventetid, da der sikkert har opbygget sig en vis portefølje af skibe der mangler deres udrustningssyn.

 De gamle kedelrør Arbejde inde i kedelen

Venstre billede - de udskårne kedelrør. Rørene stammer fra starten af 80'erne. 

Højre billede - arbejde inde i kedlen. Hver cirkel udgør et kedelrør. Alle rørene vil under kedlens drift være dækket af vand.