En "veteranklub" for gamle skibe

Ny klub vil redde "Skælskør" fra ophugning

Ny forening vil købe karakteristiske gamle småskibe, inden de forsvinder fra vore farvande Med den udvikling, skibsfarten er inde i, vil det ikke vare mange år før de hyggelige gamle skonnerter og de sidste kuldrevne kyst-passagerbåde er forsvundet fra vore farvande og - hvis de ikke bliver reddet - ender hos en ophugger. Men der er nu bestræbelser i gang for at redde flest mulig af de gamle skibe. En ny forening - "Foreningen til gamle skibes bevarelse" - har set dagens lys, og denne forening vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at redde flest mulig af de gamle, karakteristiske skibe. Foreningen, som blev stiftet i foråret, har allerede købt sit første skib, Danmarks sidste kulfyrede kystpassagerdamper S/S "Skjelskør", som er erhvervet fra ophugningsfirmaet H. I. Hansen i Odense. "Skjelskør" skal nu bugseres til Nyborg, hvor den skal istandsættes, og senere er det hensigten at indsætte den på en rute i tilslutning til Dansk Jernbaneklubs veterantog Maribo-Bandholm. Der kan også blive tale om at lade den sejle på Roskilde Fjord i sommerhalvåret. Foreningens mål er som nævnt at redde de flest mulige gamle skibe fra ophug. Man har i første række opmærksomheden henvendt på gamle skonnerter og galeaser, men også de sidste ikke-motordrevne redningsskibe fra vestkysten kan komme på tale ligesom man ad åre tænker på at erhverve de første små diesel-drevne færger herhjemme. Men det vil alt sammen afhænge af økonomien. Mange har allerede vist forståelse for foreningens formål - deriblandt flere erhvervsorganisationer, men foreningens bestyrelse lægger ikke skjul på, at man gerne ser mange nye medlemmer. Ved den stiftende generalforsamling i foråret fik foreningen 38 medlemmer, siden er tallet mere end 4-doblet. Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer, fru Ulla Andersen, Lyngparken 5, Kgs. Lyngby

pdfScan af orginal dokument

Gamle skibe skal reddes fra ophugning

Ny forening vil købe karakteristiske gamle småskibe, inden de forsvinder fra vore farvande

Med den udvikling, skibsfarten er inde i, vil det ikke vare mange år før de hyggelige gamle skonnerter og de sidste kuldrevne kyst-passagerbåde er forsvundet fra vore farvande og - hvis de ikke bliver reddet - ender hos en ophugger.

Men der er nu bestræbelser i gang for at redde flest mulig af de gamle skibe. En ny forening - "Foreningen til gamle skibes bevarelse" - har set dagens lys, og denne forening vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at redde flest mulig af de gamle, karakteristiske skibe.

Foreningen, som blev stiftet i foråret, har allerede købt sit første skib, Danmarks sidste kulfyrede kystpassagerdamper S/S "Skjelskør", som er erhvervet fra ophugningsfirmaet H. I. Hansen i Odense. "Skjelskør" skal nu bugseres til Nyborg, hvor den skal istandsættes, og senere er det hensigten at indsætte den på en rute i tilslutning til Dansk Jernbaneklubs veterantog Maribo-Bandholm. Der kan også blive tale om at lade den sejle på Roskilde Fjord i sommerhalvåret.

Foreningens mål er som nævnt at redde de flest mulige gamle skibe fra ophug. Man har i første række opmærksomheden henvendt på gamle skonnerter og galeaser, men også de sidste ikke-motordrevne redningsskibe fra vestkysten kan komme på tale ligesom man ad åre tænker på at erhverve de første små diesel-drevne færger herhjemme.

Men det vil alt sammen afhænge af økonomien. Mange har allerede vist forståelse for foreningens formål - deriblandt flere erhvervsorganisationer, men foreningens bestyrelse lægger ikke skjul på, at man gerne ser mange nye medlemmer. Ved den stiftende generalforsamling i foråret fik foreningen 38 medlemmer, siden er tallet mere end 4-doblet.

Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer, fru Ulla Andersen, Lyngparken 5, Kgs. Lyngby

pdfScan af orginal dokument

Mange vil have veteran-skibet

Også nordmænd vil være med til at eje den gamle kulfyrede passagerdamper "Skjelskør"

Veteranskibsklubben, der blev stiftet for at redde en af Danmarks ældste dampere, Skelskør-damperen "Skjelskør" fra ophugning, kan glæde sig over stigende tilslutning
Medlemstallet er nu over 250 og tæller bl. a. også flere nordmænd. Mange organisationer og institutioner har i øvrigt også ydet økonomisk støtte.
Det er meningen, at damperens tidligere besætning med kaptajn Arthur Møller, Skelskør, i spidsen skal sejle den gamle damper til København, når den forlader dokken i Nyborg, hvor den er til eftersyn. Om damperen får endeligt hjemsted i København og skal foretage udflugtsture herfra, er endnu kke helt afgjort. Der har også været planer om, at den skal sejle på andre ruter, f. eks. på Roskilde Fjord.
På Lolland udfolder man for øjeblikket store anstrengelser for at få veteranskibet til at sejle mellem Bandholm og Saxkøbing. Motiveringen er bl. a. den, at man i forvejen har Dansk Jernbaneklubs veterantog kørende på strækningen Bandholm-Maribo, ligesom man peger på baron Raben-Levetzaus bestræbelser på at lave et veteranbil-museum på Ålholm Slot i Nysted.
Der er lovet "Skjelskør" gratis kajplads og fritagelse for havneafgifter i Saxkøbing og Bandholm, hvis man vil placere damperen på Lolland. Endvidere stiller man i så fald et større kontant tilskud i udsigt.
Beslutningen om, hvor damperen skal have hjemsted, vil antagelig blive truffet på klubbens generalforsamling den 25. ds. Damperen sejlede indtil i fjor på ruten Skelskør - Agersø og Omø.

Billedtekst
Veterandamperen "Skjelskør" slæbes her ind til værftet i Nyborg, hvor den skal foreløbig istandsættes. "Skjelskør" er en af de ældste kulfyrede dampere og den blev bygget i 1915 på J. Ring-Andersens skibsværft. Når skibit kommer til København, vil medlemmer af veteranskibsklubben yderligere istandsætte det

pdfScan af orginal dokument

Gamle "Skjelskør" til "Sydhavsøerne"

Veteranskibet skal dog først have make-up i København

Det er nu afgjort, at den gamle passagerdamper "Skjelskør", som er købt af veteranskibsklubben, vil komme til at sejle på Saxkjøbing-Bandholm ruten.
Skibet er for øjeblikket i dok i Nyborg, og når det er istandsat, så det opfylder skibstilsynets tekniske og sømæssige krav, sejler skibets fører, lods Arthur Møller, sit gamle skib til København, hvor det vil få en festlig modtagelse af veteranskibsklubbens flere hundrede medlemmer.
-De fleste medlemmer bor i København, siger klubbens formand, sekretær cand. jur. M. H. Spies, og det er derfor naturligt, at gamle "Skjelskør" præsenteres i København, før det sejler til Bandholm. Vi håber iøvrigt, at alle de københavnske medlemmer vil deltage i det fornøjelige arbejde, at istandsætte skibet, for det trænger det til. Der skal bankes rust, males, lakeres o.s.v., før sejladsen rigtig begynder.
Ønsker om en engelsk 2-dækker
Saxkøbings initiativråd og Maribo turistforening har i fællesskab budt veteranskibsklubben meget fine betingelser, for at få damperen indsat på den naturskønne rute. Man har sikret skibet gratis kajplads, samt fritagelse for havneafgifter. Desuden stilles sagkyndigt mandskab til rådighed for en forsvarlig pasning og endelig ydes der 5000 kr. i tilskud ved rutens åbning.
Damperen kommer til at sejle i forbindelse med Dansk Jernbaneklubs veterantog Bandholm-Maribq. For yderligere at dyrke det gamle har Maribo turistforening indledt forhandlinger med den danske ambassade i London om at få stillet en veteran-dobbeltdækkerbus til rådighed.
Også gamle "Asa"?
Veteranskibsklubbens bestyrelse har iøvrigt været ude at se på Københasns havnevæsens gamle båd "Asa", som er skænket til Teknisk Museum, der ellers havde tænkt sig at gennemskære damperen. Museet vil dog, hvis det har interesse, stille "Asa" til rådighed for veteranekibsklubben for en 10-årig periode.
Dette spørgsmål arbejder klubbestyreisen videre med. Om planerne realiseres afhænger, af om "Skjelskør" alene er nok til at imødekomme medlemmernes ønsker. Foreløbig venter man som sagt på at se den 48-årige kulfyrede damper sejle ind i Københavns havn for det endelige make-up.

Billedtekst
Skelskør-Agersø-Omø damperen "Skjelskør" skal efter istandsættelse indsættes som veteranskib på Saxkjøbing-Bandholm ruten.

pdfScan af orginal dokument

"Skjelskør" klarede bump og vindstyrke 9

Veterandamperen viste igen sin sødygtighed Kommer først til København på søndag

Til stor skuffelse for mange af Veteranskibsklubbens medlemmer nåede "deres skiv", den lille 49-årige damper "Skjelskør" ikke til København i går. Den gamle kæmpe måtte tage endnu en "overnatning" på rejsen fra Nyborg til København og sejler først fra Kalvehave på søndag.

"Skjelskør", som Veteranskibsklubben reddede fra en forsmædelig ophugning hos I. A. Hansen i Odense, blev. købt for 13.500 kr. og bragt til værftet i Nyborg, hvor den.de sidste par måneder har gennemgået mindre reparationer.

En hård tur

Lørdag eftermiddag stak den gamle svend ud fra Nyborg med den gamle skipper, lods Arthur Møller, på broen og flere af Veterahklubbens medlemmer som mandskab.

På grund af den stærke blæst - til tider op til vindstyrke 8-9 - valgte man at gå sønden om Sjælland. Det varede ikke længe, før skibet viste sin sødygtighed. I den hårde sø krængede damperen til tider op til 40 grader, men den rettede sig op og tog næsten ikke vand ind, fortalte klubbens energiske formand, sekretær, cand. jur. M. H. Spies i aftes AKTUELT.

Under en af de voldsomme krængninger røg en gammel redningsflade overbord og forsvandt. - Men den var ikke bedre værd, siges Spies, og vi havde mere end rigelig redningsmateriale ombord.

Sent på aftenen sejlede man under Storstrømsbroen, og kort efter mærkede man et par bump. Skibet havde taget grunden, men skipperen fik hurtig damperen ud på dybere vand, og ved 22-tiden lagde man til kaj i Stubbekøbing.

Det var oprindelig meningen, at man ville have sejlet derfra tidligt i går morges for at nå København i går eftermiddags. Her ville den have fået en festlig modtagelse af klubbens mange københavnske medlemmer.

For en sikkerheds skyld ville man dog have skibet synet på grund af den mindre bundskraber. Tilsynsmændene, havnefoged P. Bille, og skibsbygger P. Hansen, Stubbekøbing, fandt intet at indvende og gav damperen sødygtighedspas på ny. Alligevel satte klubformanden sig i forbindelse med skibstilsynet, og som en yderligere. sikkerhedsforanstaltning blev man enige, om, at en frømand skulle se på skibets bund. En sådan blev fremskaffet, men frømanden kunne berolige med, at der kun var et par svage ridser at skimte under damperens køl.

Med skipper Møller og kommunelærer B. Ramberg som 1. styrmand, smedemester P. H. Bandholm, Glostrup, og maskinmester Henry Jørgensen, Caltex, i maskinrummet, formanden og endnu et medlem som dæksbesætning m. v. stod "Skjelskør" igen ud fra Bandholm ved godt 15-tiden.

Man er enige om, at veteranskibet ikke skal sejle om natten, og derfor gik man ved 19-tiden ind til Kalvehave. Her blev hele besætningen afmønstret. Skipper tog tilbage til sit lodsjob ved Skelskør og de andre hjem til familie og arbejde indtil næste søndag, da man stævner ud på den sidste etape af "Skjelskør"s nye jomfrurejse.

"Skjelskør", der er på. 49 bruttoton, er en af de sidste kulfyrede passagerdampere, der er tilbage, og den er i hvert fald den mindste, Den blev bygget på J. Ring-Andersens skibsværft i Svendborg i 1915 og indsat på Skælskør-Agersø-Omø-ruten. Her har den i de 47 år, den var på ruten, gjort i alt 15.000 ture, hvilket vil sige, at den har gennemsejlet en strækning, der svarer til 2½ gang Jorden rundt.
Damperen er bygget af stål og er isforstærket. Den har en lille 2-cylindret dampmaskine, der udvikler 75 hestekræfter, hvilket giver en fart af 7-8 knob. Den er billig i drift, idet den sejler ca. 120 km på én ton kul. De rederiet i foråret 1962 indstillede driften, solgtes den til ophugning hos I. A. Hansen i Odense, men blev altså reddet af Veteranskibsklubben.

Når damperen er blevet "smukseret", er det meningen, at den.skal indsættes på rutefart mellem Sakskøbing og Bandholm. I forvejen findes der en veteranjernbane mellem Maribo og Bandholm, og hvis man får den påtænkte gamle to-etagers-bus, skal denne indsættes mellem Sakskøbing og Maribo. Der bliver altså her tale om en veteran-trekant, der vil blive en vældig attraktion.

 

pdfScan af orginal dokument