Skrev brev til sig selv

EN masse mennesker sendte i går eftermiddag brev til sig selv fra verdens første veteranskibsrute.

Brevene blev sendt med førstedagsstempel fra den lille, et halvt århundred gamle passagerdamper "Skjelskør" ved indvielsen af Lollands "trekantede" veteranrundrejse, der som et Danmarks Disneyland har alle chancer for at blive , en turistattraktion.

Rundrejsen med de alderstegne transportmidler - s/s "Skjelskør" fra 1915, museumstoget fra omkring århundredskiftet og den mange år gamle London-bus fik en festlig start.

Maribos "veteran-garde" - borgervæbningen, som den tog sig ud i 1801 - spillede om kap med FDF-orkestre i de flagsmykkede trekantbyer, der blev holdt mange taler, råbt for lidt hurra, og i Bandholm overværede mange mennesker, at de næsten lige så mange indbudte gæster blev trakteret med øl og pølser på kommunens regning, efter at skib og tog havde brugt masser af damp i én festlig indvielsesduet.

Rundrejsen er blevet til ved et samarbejde mellem Maribo Turistforening, Sakskøbing Initiativråd, Dansk Jernbane-Klub og Foreningen til gamle Skibes Bevarelse og er nu i sving på den måde, at "Skjelskør" sejler fra Sakskøbing til Bandholm, museumstoget kører Bandholm-Maribo, og London-bussen "Viktoria" slutter trekanten ad landevejen fra Maribo syd om Søndersø til Sakskøbing.

Turen varer godt tre timer og bringer deltagerne gennem en stor del af Sydhavsøernes skønneste natur.

Billedtekst

Danmark er blevet en turistattraktion  rigere - den  gamle  passagerdamper "Skjelkør", der er en væsentlig del af den "trekantede" veteranrundrejse Sakskøbing-Bandhoim-Maribo-Sakskebing. Så festligt tog skibet sig  ud ved  indvielsen i går.

pdfScan af original dokument

Danmarks Disneyland

Veteran-rundrejse med skib, tog og bus bliver sommerens store turistattraktion

MARIBO TURISTFORENING og Saxkjøbings Initiativraad starter om et par måneder i samarbejde med Dansk Jernbane-Klub og Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse en "trekantet" veteran-rundrejse, der har alle chancer for at blive en af landets største turistattraktioner.

Den snart 50-årige "Skjelskør" indsættes på ruten Sakskøbing - Bandholm med forbindelse til veteranjernbanen Bandholm - Maribo, hvorfra en gammel London-bus fra 1938 med åben tag terrasse vil sørge for turisternes transport tilbage til Sakskøbing.

Skibet

Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse - stiftet af en kreds af dampskibsinteresserede - reddede i fjor i sidste øjeblik passagerdamperen "Skjelskør" fra skærebrænderne.

"Skjelskør" er bygget 1915 på J. Ring-Andersens Skibsværft i Svendborg til Dampskibsselskabet Skjelskør A/S. Den besejlede indtil foråret 1962 Skelskør-Agersø-Omø-ruten - en tur på to timer hver vej. I de 47 år har den gjort i alt 15.000 ture og sejlet en strækning svarende til 2½ gang Jorden rundt.

Dens lille kulfyrede to cyl. dampmaskine på 75 hk er i fin stand og har aldrig fejlet noget. Og så ex den billig i drift - 120 km på én ton kul.

Der findes næppe mere sødygtigt skib herhjemme, siger eksperter. Den har sejlet i al slags vejr med passagerer, post og gods. Der har været 18 køer om bord, heste og vilde tyre, der måtte beroliges med indsprøjtninger, og den har fået vand gennem skorstenen ned i maskinrummet, da den kæntrede under en sydoststorm, men den rettede sig op igen på roret.

Den gamle dame demonstrerede i øvrigt for nylig atter sin sødygtighed på rejse fra værft i Nyborg til København, da hun kom I vindstyrke 8-10, Hun krængede op til 45 grader for sø og vind og tog vand ind i salonen, men rejste sig igen.

Toget

Museumstoget i Maribo-Bandholm, der drives af Dansk Jernbane-Klub i samarbejde med A/S Lollandsbanen og Knuthenborg Park, har fra starten i 1962 været en velbesøgt turistattraktion.
Toget er uden overdrivelse Danmarks mest fotograferede. Under et "fotostop" i Merret Skov ved Bandholm får fotoamatører blandt passagererne lejlighed til at "skyde" toget i fart med familie og venner hængende ud af vinduerne. Det er en stor succes hver gang.

Maribo-Bandholm Jernbane der blev startet i 1869, var den første egentlige private lokalbane i Danmark for såvel person- som godstrafik og er så vidt vides den eneste, der aldrig har givet underskud.

Heller ikke som veteran-jernbane har strækningen endnu givet underskud. Første driftsperiode sluttede med et overskud på godt 3.000 kr., der ubeskåret går til restaurering og vedligeholdelse af klubbens materiel.

Af beretningen om driften for 1962 fremgår bl. a., at "det befordrede antal reisende androg i ordinaire tog 3616 og i extratog 679. Billettaxteme holdtes uændrede: tour 2 kr., retourbillet 3 kr. og tilkjøbsbillet til 1. classe 1 kr .For reisegods - herunder velocipeder, barnevogne og larmende ridehjul, de saaekaldte "knallerter", var taxten oprindelig 1 kr., men forsøgsvis medtoges alt reisegods gratis kort efter driftens begyndelse".

Bussen

Den engelske to-dækkerbus, der til sommer slutter veterantrekanten Sakskøbing-Maribo-Bandholm, kører ud på de lollandske veje efter en glorværdig fortid som turistbus langs den engelske sydkyst og i højderne omkring Brighton.

Den er simpelt hen et fund, siger den danske direktør, Fred. Fausing, Ipswich, der fandt bussen hos selskabet South Down Motor Service i Brighton. Min chefmekaniker har gået den igennem og sagt god for den.

Bussen er otte meter lang og fire meter høj og har hidtil kørt 300.000 km med glade turister i det engelske sommerland. Den har plads til 26 passagerer på underste "dæk" og 28 på "tagterrassen", der nås ad en udvendig spiraltrappe. Chaufføren ses i ensom majestæt ved siden af den 5. cyl. Gardener diesel motor.

Det private engelske busselskab South Down, der nu bliver repræsenteret i Danmark, har ca. tusind busser i drift på sydøstengelske landeveje og beskæftiger 8.000 mand. Busselskabet og den danske direktør har tilbudt Maribo Turistforening den gamle bus kvit og frit, mod at den holdes i South Downs farver - grøn og gul, selskabets navn på siden og en reklame for Fred. Fausings import- og eksportfirma, Skandia Engineering.

Oven i handelen tilbydes et par originale chauffør- og konduktør-uniformer og billettasker.

Billedtekster

Øverste billede:

Veteran-toget kører på strækningen Bandholm-Maribo og er uden overdrivelse Danmarks mest fotograferede tog - her er et af billederne

Nederste billede:

Veteran-skibet sejler på strækningen Saxkjøbing-Bandholm. Vær ikke bange. Skibet betegnes af eksperterne som et unikum af sødygtighed

pdfScan af original dokument