VETERANSKIBET FAAR NY MAKE-UP!

Efter at Dansk Veteranskibsklub fik sin gamle damper "Skjelskør" sejlet fra Nyborg Skibsværft, som havde dokket den gratis, til København, hvor Grønlandske Handel giver den husly, har medlemmerne haft travlt med at gøre den i stand indvendig og udvendig. Mange medlemmer har - som billedet viser - tilbragt deres weekends med at banke rust, og nu er skuden ved at faa den sidste make-up. Den fornødne maling er skænket klubben af J. C. Hempels Skibsfarvefabrik, men medlemmerne maa selv svinge penslerne, og skibet skal være færdigt (og tørt!) senest d. 15. maj. Denne dag skal det nemlig indsættes paa veteranskibsruten paa Smaalandshavet i forbindelse med veteranbanen Maribo-Bandholm.

pdfScan af original dokument

Travlhed paa "Skjelskør"

Veteranskibsforeningen, der stiftedes sidste aar med 38 medlemmer, har "faaet vind i sejlene". Efter at foreningen fik anskaffet den 40 aar gamle færge "Skjelskør", er klubbens medlemmer steget til over 400. En del af medlemmerne er nu gaaet i gang med det gamle skib, saa det til sommer kan indsættes paa turist-veteranruten paa Lolland, der drives i fællesskab af veteranjernbanefolkene, veteranbilfolkene og veteranskibsfolkene. Paa billedet ses, hvorledes nogle af foreningens medlemmer har travlt med at pudse og regere med deres skibsklenodie.

pdfScan af original dokument

"Skjelskør" paa verdens første veteran-rute

Indvielse af Saxkjøbing-Bandholm ruten med veteranbil, -bus og Danmarks ældste damplokomotiv

Verdens første veteranskibsrute blev i gaar oprettet, da den 49 aar gamle damper S/S "Skjelskør" blev indsat paa ruten mellem Saxkjøbing og Bandholm.

Det 148 brt. store kulfyrede skib sejlede fra 1915 til 1962 paa farten mellem Skelskør og storebæltsøerne Agersø og Omø. Skibet var sendt til ophugning, da Dansk Veteranskibsklub erhvervede det og lod det gennemgaa en større reparation.

Det var klubbens formand, sekretær i boligministeriet M. H.  Spies, der søndag aabnede ruten ved en højtidelighed paa Saxkjøbing havn.

I indvielsessejladsen deltog 100 personer - svarende til det antal passagerer, skibet maksimalt maa medføre.

Blandt deltagerne var Johan Otto baron Raben-Levetzau, der kom kørende fra Aalholm slot til Saxkjøbing i en Rolls Royce, model 1911, med en skinnende messingkøler.

Det fine køretøj er en af de 70 biler, som inden længe vil faa plads paa et veteranbil-museum, der er ved at blive oprettet ved Nysted af baronen.

Skipper om bord paa "Skjelskør" var lods H. A. Svane fra Oreby, og den øvrige besætning bestod af fire mand.

Fartøjet tilbagelagde den 10 kilometer lange strækning til Bandholm paa halvanden time.

Herfra fortsatte man med Dansk Jernbaneklubs veteranbane til Maribo. Den 7 kilometer lange strækning blev med et par stop klaret paa en halv time. Toget bestod af Danmarks ældste damplokomotiv, der er fra 1878 - og seks vogne, hvoraf de to har løbebræt til udvendig billettering.

Den 34 kilometer lange strækning fra Maribo syd om Søndersø til Saxkjøbing blev kørt i to-dækkerbus, som Maribo turistforening netop har købt i England.

Mens veteranbanen har været i gang i to aar, blev busruten ligesom skibsruten først indviet i gaar.

Der vil nu blive etableret et rundrejsearrangement, som man paa Lolland venter bliver en turistattraktion af høj rang.

Paa spørgsmaalet, om den danske veteranskibsrute virkelig er verdens første, svarer veteranskibsklubbens formand: "Absolut ja".

Han tilføjer, at et veteranskib er en kulfyret kystpassagerdamper med stempelmaskine - et skib, der drives af en kreds af interesserede ud fra idealistiske motiver.

pdfScan af original dokument