Veteran undgik Ophugning

Verdens første veteranskibsrute blev søndag oprettet, da den 49 aar gamle damper S/S "Skjelskør" blev indsat paa ruten mellem Sakskøbing og Bandholm.

Det 148 brt. store kulfyrede skib sejlede fra 1915 til 1962 paa farten mellem Skelskør og Storebælts-øerne Agersø og Omø. Skibet var sendt til ophugning, da Dansk Veteranskibsklub erhvervede det og lod det gennerngaa en større reparation.

I indvielsessejladsen deltog 100 personer - svarende til det antal passagerer, skibet maksimalt maa medføre. Blandt deltagerne var Johan Otto baron Raben-Levetzau, der kom kørende fra Aalholm Slot til Sakskøbing i en Rolls Royce, model 1911.

pdfScan af original dokument

Veteran-Damperen har atter fuldt Tryk paa Kedlerne

Medlemmerne af Dansk Veteranskibsforening venter i Dag paa S/S "Skjelskør"

MED fem tons dampkul i bunkerrummene, tryk paa kedlerne og lods Arthur Møller, Skelskør, ved rattet stod Danmarks første veteranskib S/S "Skjelskør" i gaar ud fra Nyborg.

Kuling fra vest af styrke otte kunne ikke holde den 50-aårige og især dens besætning inde. Med skorstensrøgen bølgende fremover og den lille storm agtenind, styrede "Skjelskør" ned gennem Storebælt, ind forbi de kendte strande ved Omø og Agersø videre mod Stubbekøbing eller Vordingborg, hvor skuden gaar i havn for natten, inden sejladsen mod København i dag fortsætter.

I hovedstaden venter medlemmer af Foreningen til gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, med vaade øjne og rent twist paa at kaste sig over det gamle passagerskib fra ruten Skjelskør-Omø-Agersø. De købte for 13.500 kr. skibet fri fra skærebrænderne hos ophugningsfirmaet H. J. Hansen, Odense, og deres agt er nu at vise dette stykke skibsbygningsarbejde fra Svendborg Skibsværft frem for offentligheden paa en veteran-rute mellem Sakskøbing og Bandholm i forbindelse med veteranjernbanen Maribo-Bandholm. Tanken bag veteran-klubben er naturligvis den samme, som ligger bag bestræbelserne paa at sikre gamle biler og togmateriel for atom-eftertiden.

Veteranskibsklubben har paa et aar faaet 324 medlemmer, heraf flere udlændinge, og kærlige øjne  hviler nu paa Glyngøre-færgen som næste store erhvervelse, men klubben søger at sikre økonomien, inden den vover sig ud paa de store dybder.

Gerne købte klubben DSBs "Christian IX", som nu er paa vej til ophuggerne. Færgens papirer er sendt fra DSBs søfartsafdeling til handelskontoret, og skibet staar allerede i salgslisterne hos flere mæglere. Formentlig kort før paaske slukkes der under kedlerne, og dampen paa Storebælt bliver fortid.

Men "Christian IX" er dyr med alle sine ædle metaller, og klubben har paa forhaand opgivet at være med i den forretning. Den gamle Storebæltsfærges maskinur har DSB overladt til pensioneret skibsmaskinmester Johs. Nielsen, København - 77 aar og  aktivt  medlem  af  Veteranskibsklubben, hvori datteren er kasserer.

Naar "Skjelskør", der i gaar under stor bevaagenhed fra TV, fra aviser Norden over og fra shippingfolk, lod dampmaskinen dunke de seks-syv knob mod København, er godt i gang med at tjene til kul og maling samt forhaabentlig et overskud, haaber klubben at kunne faa fingre i en af de gamle ro-rednings-baade fra vort navnkundige redningsvæsen, og en lille Marstal-skude eller skonnert er paa ønskesedlen - alt med patina for at have andet end billeder i behold om danskens husvante plasken til søs.

Billedtekst

"Skjelskør" lægger ud fra Nyborg med kurs mod København. Skibsbygmester C. E. Koch-Jensen, Nyborg, har givet skibet gratis dokning, Grønlandske Handel har tilbudt kajplads paa Christianshavn, og 324 medlemmer af Dansk Veteranskibsklub staar sammen om bevarelsen af skuden. De er skibsredere for 1,25 kr. pr, maaned.

pdfScan af original dokument