Anmeldelse

Firma H. I. Hansen (eneindehaver købmand Erik Antonius Hansen), Odense, har afhændet S/S SKJELSKØR af Odense, OULF, til Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub. København. Foreningens bestyrelse består af sekretær, cand. jur. Magnus Hendrik Spies, København, (formand), lektor Jørgen Henrik Pagh Barfod, Lyngby, civilingeniør Ole Crumlin-Pedersen, Roskilde, skibsinspektør Max Julius Rosell, Virum, smedemester Poul Hartvig Bandholm, Glostrup, (næstformand), fru Ulla Inger Margrethe Andersen, Lyngby, og fuldmægtig Ole Hembo, København. Førstnævnte er valgt til korresponderede reder. Ved salg og pantsætning af skib tegnes foreningen af formanden (i hans forfald næstformanden) og yderligere et bestyrelsesmedlem. Skibets hjemsted er nu København. Anm. 3, september 1963, reg. 26. september 1963.

pdfScan af original dokument