Over sundet med veteranskib

KØBENHAVN (RB) - "Dansk Veteranskibsklub" sejlede i gaar sine medlemmer fra Gilleleje til Mölle i Sverige med den sidste kulfyrede passagerdamper i Danmark, S/S "Agnete".

Hele billetindtægten fra turen gaar til foreningens skibskonto, der skal bruges til at købe den gamle Skelskør-Agersø-Omø damper S/S "Skjelskør" fri for ophugning. "Skjelskør", der nu ligger i Odense og venter paa sin skæbne, er tilbudt foreningen for 13.500 kroner.

Veteranskibsforeningen, som blev dannet 19. april, har nu omkring 100 medlemmer og raader allerede over mere end 10.000 kroner.

"Skjelskør" og "Agnete" er de to eneste "rigtige" dampere herhjemme, d.v.s. de er kulfyrede og har stempeldampmaskine.

Redaktørens bemærkning: S/S Agnete blev desværre ophugget i 1967 - Læs Artikel i Helsingør Dagblad

pdfScan af original dokument

Stor interesse for veteranskibsklubben

Den nystartede danske veteran-skibsklub har haft stor tilgang af medlemmer siden den stiftende generalforsamling. Bl. a. har en række større erhvervsvirksomheder ønsket at støtte arbejdet.

Klubbens første arrangement finder sted i dag. Det bliver et besag paa den ellers ikke offentligt tilgængelige afdeling af Nationalmuseet i Brede ved Kongens Lyngby, hvor civilingeniør Ole Crumlin-Pedersen vil vise medlemmerne arbejdet med restaureringen af vikingeskibene fra Skuldelev.

pdfScan af original dokument