Vi har det, oho, sa dejligt, ohoho

Store voksne mennesker morer sig pragtfuldt med veteranskib, -bus, -bil og -tog

SAXKJØBING, mandag (RB)
Verdens første veteranskibsrute blev indviet søndag, da den 49 år gamle kulfyrede kystpassagerdamper med stempelmaskine S-S "Skjelskør" blev indsat på farten mellem Saxkjøbing og Bandholm.

Det 148 brt. store skib sejlede fra 1915 til 1962 på farten mellem Skelskør og storebæltsøerne Agersø og Omø. Skibet var sendt til ophugning, da Dansk Veteranskibsklub erhvervede det og lod det gennemgå en større reparation.

I indvielsessejladsen deltog 100 personer - svarende til det antal passagerer skibet maksimalt må medføre.

Blandt dem var Johan Otto baron Raben-Levetzau, der kom kørende fra Aalholm slot til Sakskjøbing i en Rolls Royce med skinnende messingkøler. Bilen var af model 1911, og er en af de 70 gamle biler, der i sommer får plads på et veteranbilmuseum, som baronen er ved at oprette ved  Nysted.

På halvanden time foretog S/S "Skjelskør" den 6 sømil lange sejlads til  Bandholm.

Så fortsatte man med Dansk Jernbane-Klubs veteranbane til Maribo. Den én mil lange strækning blev med et par planlagte stop klaret på en halv time.

Toget bestod af Danmarks ældste "aktive" damplokomotiv, som stammer fra 1878, og af 6 vogne, hvoraf to har løbebræt til udvendig billettering, og en der i sin tid blev anvendt, når Christian den Niende skulle på jagt i Gribskov.

Den 34 kilometer lange strækning fra Maribo syd om Sødersø til Sakskjøbing blev kørt i en to-dækkerbus, som Maribo Turistforening fornylig købte i England.

Mens veteranbanen har været i gang i to år, blev busruten, ligesom skibsruten, først indviet i går.

Der er nu etableret et rundrejse-arrangement, som man på Lolland venter bliver en turistattraktion af høj rang. En rundtur kan gøres for 10 kroner.

pdfScan af original dokument