Enestående skib-bus-bane veteranrute

SAXKJØBING (RB). Verdens første veteranskibsrute blev indviet søndag, da den 49-år gamle kulfyrede kystpassagerdamper med stempelmaskine S/S "Skjelskør" blev indsat på farten mellem Saxkjøbing og Bandholm.

Det 148 brt. store skib sejlede fra 1915 til 1962 på farten mellem Skelskør og Store Bælts-øerne Agersø og Omø. Skibet var sendt til ophugning, da Dansk Veteranskibsklub erhvervede det og lod det gennemgå en større  reparation.

I indvielsessejladsen deltog 100 personer - svarende til det antal passagerer, skibet maksimalt må medføre.

Blandt dem var Johan Otto Baron Raben-Levetzau, der kom kørende fra Ålholm Slot til Saxkjøbing i en Rolls Roys med skinnende messingkøler. Bilen var af model 1911 og er en af de 70 gamle biler, der i sommer får plads på et veteranbilmuseum, som baronen er ved at oprette ved Nysted.

På 1½ time foretog S/S "Skjelskør" den 6 sømil lange sejlads til Bandholm.

Så fortsatte man med Dansk Jernbane-Klubs veteran-bane til Maribo. Den een mil lange strækning blev med et par planlagte stop klaret på en halv time.

Toget bestod af Danmarks ældste "aktive" damplokomotiv, som stammer fra 1878, og af seks vogne, hvoraf to har løbebræt til udvendig billettering, og een i sin tid blev anvendt, når Christian den Niende skulle på jagt i Gribskov.

Den 34 km lange strækning fra Maribo syd om Sødersø til Saxkjøbing blev kørt i en to-dækker bus, som Maribo Turistforening fornylig købte i England.

Mens veteranbanen har været i gang i to år, blev busruten, ligesom skibs-ruten, først indviet i går.

Der er nu etableret et rundrejse-arrangement, som man på Lolland venter bliver en turistattraktion af høj rang. En rundtur kan køres for 10 kr.

pdfScan af original dokument

jpgJPG billed af original dokument