Baronen kom i sin Rolls 1911

Rundrejse-arrangementet paa Lolland med veteran-skib, -tog og -todækkerbus indviet i gaar - Forventet stor turist-attraktion

SAKSKØBING, mandag. (R. B.).
Verdens første veteranskibsrute blev indviet søndag, da den 49 aar gamle kulfyrede kystpassagerdamper m. stempelmaskine S/S "Skjelskør" blev indsat paa farten mellem Sakskøbing og Bandholm.

Det 148 brt. store skib sejlede fra 1915 til 1962 paa farten mellem Skelskør og Storebælts-øerne Agersø og Omø. Skibet var sendt til ophugning, da Dansk Veteranklub erhvervede det og lod det gennemgaa en større reparation.

I indvielsessejladsen deltog 100 personer - svarende til det antal passagerer skibet maksimalt maa medføre.

Blandt dem var Johan Otto Baron Raben-Levetzau, der kom kørende fra Aalholm Slot til Sakskøbing i en Rolls Royce med skinnende messingkøler. Bilen var af model 1911, og er en af de 70 gamle biler, der i sommer faar plads paa et veteranbil-museum, som baronen er ved at oprette ved Nysted.

Paa halvanden time foretog S/S "Skjelskør" den 6 sømil lange sejlads til Bandholm.

Saa fortsatte man med Dansk Jernbane-klubs veteranbane til Maribo.

Den een mil lange strækning blev med et par planlagte stop klaret paa en halv time.

Toget bestod af Danmarks ældste "aktive" damplokomotiv, som stammer fra 1878, og af 6 vogne, hvoraf to har løbebræt til udvendig billettering, og en i sin tid blev anvendt, naar Christian den Nielsen skulle paa jagt i Gribskov.

Den 34 kilometer lange strækning fra Maribo syd om Sødersø til Sakskøbing blev kørt i en to-dækkerbus, som Maribo Turistforening fornylig købte i England.

Mens veteranbanen har været i gang i to aar, blev busruten, ligesom skibsruten, først indviet i gaar.

Der er nu etableret et rundrejsearrangement, som man paa Lolland venter bliver en turistattraktion af høj rang.

En rundtur kan gøres for 10 kr.

pdfScan af original dokument