Med veteraner paa rundrejse paa Lolland

En enestaaende turistattraktion, bestaaende af veteran-tog, veteran-damper og veteran-bus

Saxkjøbing, mand (RB.)
Verdens første veteranskibsrute blev indviet søndag, da den 49 aar gamle kulfyrede kystpassagerdamper med stempelmaskine S/S "Skjelskør" blev indsat paa farten mellem Saxkjøbing og Bandholm.

Det 148 brt. store skib sejlede fra 1915 til 1962 paa farten mellem Skelskør og storebæltsøerne Agersø og Omø. Skibet var sendt til ophugning, da Dansk Veteranskibsklub erhvervede det og lod det gennemgaa en større reparation.

I indvielsessejladsen deltog 100 personer - svarende til det antal passagerer, skibet maksimalt maa medføre.

Paa halvanden time foretog S/S "Skjelskør" den 6 sømil lange sejlads til Bandholm.

Saa fortsatte man med Dansk Jernbane-Klubs veteranbane til Maribo. Den een mil lange strækning blev med et par planlagte stop klaret paa en  halv time.

Toget bestod af Danmarks ældste "aktive" damplokomotiv, som stammer fra 1878, og af 6 vogne, hvoraf en i sin tid blev anvendt, naar Christian den Niende skulle paa jagt i Gribskov.

Den 34 kilometer lange strækning fra Maribo syd om Søndersø til Saxkjøbing blev kørt i en to-dækkerbus, som Maribo Turistforening fornylig købte i England.

Der er nu etableret et rundrejsearrangement, som man paa Lolland venter bliver en turistattraktion af høj rang. En rundtur kan gøre for 10 kroner.

pdfScan af original dokument