Gammelt skib skal sejle igen

Foreningen til gamle skibes bevarelse bar købt SS "Skjelskor" af det værft, hvor skibet laa til ophugning. Købesummen er 13.500 kr., ophug-ningsværftet - H. I. Hansen i Odense - betalte i sin tid 10.000 kr. for den gamle damper.

Foreningen afventer nu, at de nødvendige papirer gaar i orden, saa "Skjelskør" kan bugseres til Nyborg skibsvsærft, som har lovet foreningen gratis dokning. Efter det nødvendige eftersyn sejles skibet til København, hvor dets hjemsted fremtidig bliver.

Det er tanken at bruge skibet til udflugter for foreningens medlemmer.

jpgJPG billed af original dokument

pdfScan af original dokument

"Skjelskør" reddet fra ophugning

Ved en økonomisk kraftanstrengelse er det lykkedes Veteranskibsklubbens 150 medlemmer at skaffe penge nok til at redde den gamle, kulfyrede damper "Skjelskør" fra en truende ophugning. Et ekstra tilskud paa 2000 kr. fra maskinmestrenes forening for nogen tid siden gjorde det muligt at opfylde salgsbetingelserne, og Veteransklbsklubbens køb af den lille færge, der i mange aar sejlede farvandet tyndt mellem Skelskør-Agersø og Omø, er nu endelig gaaet i orden. Men dermed er indsamlingen ikke slut. Klubben fortsætter for at skaffe penge til de nødvendige reparationer om bord. 

pdfScan af original dokument

jpgJPG billed af original dokument