Veteranskibet tog bunden - dykker ned

KØBENHAVN: Dansk Veteranskibsklubs 49-årige S/S "Skjelskør" blev ramt af uheld, da det i weekenden skulle sejles fra værftet i Nyborg til København, hvor den videre istandssætning skal foregå.

S/S Skjelskør's kølsko ramte bunden, da man i hårdt vejr passerede Smålandshavet. Vel ankommet til Stubbekøbing måtte man på forlangende af Statens Skibstilsyn have en frømand ned, så der kunne udstedes sødygtighedsattest.

Attesten blev udstedt, men da S/S "Skjelskør" hverken har radio eller radar ombord, ville man ikke tage risikoen ved natsejlads mod København og gik ind til Kalvehave.

Turens sidste etape foregår næste søndag.

pdfScan af original dokument

Danmark har fået verdens første veteranskibsklub

En forening, hvis hovedopgave det er at bevare gamle dampere

ESBJERG, tirsdag.

I dag er et "rigtigt" dampskib, - hvorved der i denne forbindelse tænkes på et kulfyret skib med stempelmaskine i modsætning til de moderne oliefyrede turbineskibe - ved at være en sjældenhed, ikke mindst i Danmark, hvor dieselmotoren tidligere end i andre lande vandt indpas
.
Af passagerdampere under 50 brt. findes i dag kun to tilbage, nemlig S/S "Skjelskør" og S/S "Hjeilen". Mellem 50 og 99 brt findes én S/S "Hejren", og gruppen 100-149 brt omfatter ligeledes kun en enkelt damper, S/S "Agnete".

Endelig finder man i gruppen 150-499 brt to dampere, S/S "Mjølner" og S/S "Tranekjær". Disse to er dog begge ombygget til oliefyring.

Alle øvrige danske passagerdampere er nu borte, idet de enten er forlist, solgt til udlandet eller ophugget. Enkelte er ombygget til motorskibe.

En damper, der må reddes

Når man ser, hvor hurtigt de få dampere, der er tilbage i dag, forsvinder, melder der sig ganske naturligt den tanke: Kunne man ikke bevare blot en enkelt for eftertiden?

Inden længe vil vel den sidste af de øvrige passagerdampere have lagt op, ikke for at nyde et langt otium, men for at opædes af ophugningsværftets skærebrændere. Til en sådan skæbne synes den lille S/S "Skjelskør", der i 1962 blev solgt til ophugning, bestemt. Endnu ligger den urørt, men den dag, den er væk, vil lejligheden være forspildt til at bevare en passagerdamper af "overkommelig" størrelse og pris, en damper, der kan sejle som "veteranskib" til glæde for dampskibsentusiaster såvel som for fremtidens unge maskinister, der ellers kun vil kende dampskibet fra lærebøgerne.

Om den bevares, vil den lille "Skjelskør" være et monument over de skibsbyggere og søfolk, der i deres gerning sikrede forbindelsen mellem Danmarks mange øer, før brobyggerne begyndte deres arbejde på at udslette fornemmelsen af Danmark som ørige.

S/S "Skjelskør" blev bygget i 1915 på J. Ring-Andersens Skibsværft på Frederiksøen i Svendborg til Dampskibsselskabet Skjelskør A/S. Den har indtil foråret 1962 besejlet ruten Skælskør-Agersø-Omø, en tur, der tog 2 timer hver vej. I de 47 år har den i alt gjort 15.000 ture og gennemsejlet en strækning, der svarer til 2½ gange jorden rundt.

Den lille 2-cyl. dampmaskine (compound) på 75 HK er i god stand og har i øvrigt aldrig fejlet noget. Damperen er kulfyret, men så lille, at man kan klare sig uden fyrbøder, idet såvel maskine som kedel og fyr passes af maskinmesteren, og så er den billig i drift, idet den sejler 120 km på 1 ton kul.

Skønt overbygning m.v. i dag virker noget forfalden, er skibet sejladgmæssigt i fin stand, idet dets klassepapirer løber til maj 1963.
S/S "Skjelskør" blev, da rederiet i foråret 1962 indstillede driften, solgt til ophugning.

Verdens første veteranskibsklub

For kort tid siden samledes en række interesserede for at oprette en forening til de gamle skibes bevarelse. Det lykkedes at få foreningen startet, og samtidig organiseredes en veteranskibsklub, der har til hensigt at foretage sejlads med gamle dampskibe. Denne klub er den første af sin art i verden.

"Foreningen til gamle skibes bevaring" fik sekretær, cand.jur. M. H. Spies som formand, og den satte sig som første mål at redde S/S "Skelskør". Man havde forinden forespurgt ophugningsfirmaet H.I. Hansen i Odense, der havde erhvervet det gamle dampskib, om det var muligt at købe skibet. Det var det. For en pris af 13.500 kr. - og den nystiftede forening har allerede sikret sig mere end halvdelen af dette beløb.

Foreningen er stadig interesseret i at komme i kontakt med personer, der sympatiserer med tanken om at bevare gamle skibe. Henvendelser kan rettes til formanden: H.M. Spies, Vigerslewej 42, Valby, tfl. 30 60 70

pdfScan af original dokument