Dansk Veteranskibsklub

Hvis alt går efter planerne, vil Danmark måske allerede til sommer være en teknisk-historisk seværdighed rigere. Damperen "Skælskør", som i sidste øjeblik blev købt fra ophugningsværft af en flok entusiaster, bliver nu doksat og skrabet og malet i bunden, hvorefter den skal istandsættes provisorisk, for efter planen at sættes ind på en rute fra Saxkøbing til Bandholm. "Skælskør" byggedes 1915 og har en bruttotonnage  på 49 BRT.

Fremdrivningsmaskineriet består af en gammel 75 hk 2 cyl. compounddampmaskine. Det er meningen, at den skal indsættes på en rute fra Saxkøbing i fortsættelse af den veteranjernbanelinie, der allerede findes fra Maribo til Saxkøbing. Fra England har man indkøbt en gammel dobbeltdækkerbus, således at denne vil kunne slutte trekanten Maribo-Saxkøbing. Man vil med andre ord på en weekendtur kunne tage til Maribo og der stige ind i et rigtig gammelt tog fra bedstefars dage, køre med dette til Saxkøbing, stige direkte om i den ligeledes gamle damper "Skælskør" og sejle til Bandholm, tage et lille ophold der og så vende tilbage til Saxkøbing. Med dobbeltdækkerbussen kan man endelig komme tilbage til Maribo.

Dette initiativ, som den nystiftede klub, Dansk Veteranskibsklub har taget, må i høj grad hilses velkommen. Ikke mindst i Sydsverige har man vist sagen den største interesse og allerede omtalt denne rute meget. Med det nye tekniske museum mod nord, i Helsingør, og den levende historiske rute mod syd mellem Lolland og Bandholm, vil vi pludselig i Danmark stå godt rustet med teknisk historiske seværdigheder, og man må ønske disse planer al mulig fremgang. Dansk veteranskibsklub har allerede over 200 medlemmer, et godt udtryk for dansk interesse i skibshistorien. Det koster 15 kr. om året at være medlem, og det er en sag, der er værd at støtte.

Indmeldelse kan ske til kassereren Lyngparken 5, Lyngby, telefon 98 33 33, giro nr. xxxx.

pdfScan af original dokument

jpgJPG fil af original dokument