Veteranskibet "Skjelskør"

Når ældre søfolk mødes, bliver der tit talt om de gode, gamle dage, da de sejlede med "rigtige" dampskibe - og derved forstås i denne forbindelse kulfyrede dampskibe med stempelmaskine. Af de mange små passagerdampere, der tidligere sørgede for forbindelsen mellem de danske øer og landsdele, findes der i dag kun ganske få tilbage, - af kulfyrede endog kun fire: "Agnete", "Hejren", "Hjeilen" og "Skjelskør".

Med det formål at kunne bevare et sådant dampskib - og evt. senere andre karakteristiske gamle skibe - fra ophugning, stiftedes den 19. april 1963 Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse - DANSK VETERANSKIBSKLUB. I et kapløb med skærebrændere lykkedes det umiddelbart efter foreningens stiftelse at sikre den snart 50-årige passagerdamper "Skjelskør", der allerede på det tidspunkt var blevet bugseret til ophugningskajen hos Odensefirmaet H. I. Hansen.

S/s "Skjelskør" er bygget 1915 på J. Ring-Andersens Skibsværft i Svendborg til Dampskibsselskabet Skjelskør A/S. Det har indtil foråret 1962 besejlet ruten Skælskør-Agersø-Omø. I de 47 år, skibet sejlede på ruten, er der gennemsejlet en distance, der svarer til 2½ gange jorden rundt.

Efter doksætning ved Nyborg værft i januar 1964 for bundbehandling og udskiftning af skrueaksel blev s/s "Skjelskør" i februar måned sejlet til Trangraven i København, hvor veteranskibsklubbens medlemmer udførte et overordentligt stort arbejde med at reparere og male skibet.

En række danske firmaer har vederlagsfrit leveret reparationsmaterialer og stores til skibet, f. eks. maling, el-kabler, tovværk og kul. Fra D.F.D.S. har klubben modtaget et radiotelefonanlæg, der tidligere har været installeret i det af selskabet nu afhændede skib "Møen". Anlægget blev af firmaet M. P. Pedersen installeret i "Skjelskør"s tidligere postrum, et rum på 1 X 1,25 meter med et lille tværskibsbord.

Den 29. maj afsejlede s/s "Skjelskør" fra København med kurs mod Bandholm, hvorfra skibet hver søndag i sommermånederne skal besejle den nyetablerede veteranskibsrute til Sakskøbing - i øvrigt verdens første veteranskibsrute. I forbindelse med den samtidig igangsatte veteranbusrute, der betjenes af en gammel engelsk to-dækkerbus mellem Sakskøbing og Maribo og den allerede i nogle år med succes drevne veteran jernbane mellem Maribo og Bandholm bliver der her mulighed for at foretage en rejse med de transportmidler, der var til rådighed for 40-50 år siden.

Efter indbydelse fra Dansk Veteranskibsklub havde undertegnede fornøjelsen at gøre turen med fra København til Bandholm som "radiomand". Installationen af ovennævnte mellembølgetelefonianlæg var blevet afsluttet umiddelbart før skibets afgang. Desværre viste det sig, at omformeren til senderen ikke virkede tilfredsstillende, hvorfor der i sidste øjeblik blev opsat et M. P. Pedersen V.H.F.-anlæg udstyret med kanal 16 og fire frekvenser til havnetjeneste. Antennens højde over havoverfladen var kun godt 5 meter, hvorfor QSO'erne indskrænkede sig til opkald til myndighederne i de havne, der passeredes på rejsen.

Rejsen var i øvrigt i alle måder vellykket. Tilsmilet at det strålende sommervejr, gled s/s "Skjelskør" støt gennem Øresund og Smålandsfarvandet. Turen gennemførtes på et døgn, heri medregnet 4-5 timers ophold i Rødvig for vandfyldning.

Vi ønsker Dansk Veteranskibsklub hjertelig til lykke med initiativet og anbefaler denne sag vore medlemmers interesse.

Et medlemsskab af klubben koster 15 kr. årlig og indmeldelse kan ske til kassereren: Lyngparken 5, Lyngby, telefon (01) 98 33 33, giro nr. 71345.

Billedtekster

Øverste billede:
Det snart 50-årige S/S "SKJELSKØR".

Tegning nederst:
Tegning af Vagn Jakobsen

pdfScan af original dokument