Når veteranskibet frem tiI startskuddet på ruten?

Lollik har lagt et enormt arbejde på skibet i vinter. 1967 bliver knald eller fald for skibet, og måske må man indstille ruten

Der er mulighed for, at veteranruten, når den starter til pinse, må undvære veteranskibet SS Skelskør i starten. Skibet skal til det årlige dokeftersyn, og alt afhænger heraf.

Det årlige dokeftersyn, som Skibstilsynet kræver, finder som sædvanlig sted hos Kok Jensen, Nyborg skibsværft, men denne har for tiden meget travlt, og det er et spørgsmål om, hvornår han kan tage skibet. Lykkedes det mod forventningerne ikke at komme til Sakskøbing til startskuddet på veteranruten går af, kan skibet ventes en at de første dage efter og i en helt ny udgave.

Der er blandt andet i vinterens løb kommet en ny skorsten på skibet, og her kan det oplyses, at det er en lollænder, nemlig maskinmester Erik Petersen, nu bosiddende i København, men som stammer fra Rødby-egnen, der har lavet dette værk. Helt alene har han valset pladerne og svejset dem sammen. Også i maskinrummet kan man spore Erik Petersens store arbejdsindsats. Maskinen er faktisk ikke til at kende igen, her er pudset og istandsat, så alt er skinnende blankt. Erik Petersen har gennem sit arbejde vundet veteranskibsklubbens bestyrelses store agtelse.

Skibet fik sidste år skænket en radio, men desværre lykkedes det ikke at få denne installeret til denne sæson. Grunden til det er simpelthen manglende kapital, idet der skal indkøbes en dynamo til 4000 kr., før radioen kan komme til at virke.

Skibets træbænke vil også være ukendelige, når man lægger til kaj i Sakskøbing havn. Tømrermester Henrik Jørgensen, Smørum Neder, har hentet alle trærippemne på skibet og ført dem hjem på sit værksted, hvor de er blevet istandsat. Det tager tyve minutter at ordne hver rippe, s’å det er et stort arbejde, tømrermesteren har lavet — men til gengæld fremtræder de også som nye nu.

Veteranskibsklubben har i København holdt generalforsamling, og efter denne stod det klart for medlemmerne, at år 1967 bliver knald eller fald for SS Skelskør. Skibstilsynet forlanger hver fjerde år en ny klassifikation at alle skibe, og for at SS Skelskør skal kunne gå igennem de krav, der stilles, skal der ske forbedringer. Man er således tvunget tid at lægge skibet i dok i et helt år, og der bliver således ingen sejlads på Sakskøbing fjord i 1967. De forbedringer, der skal gennemføres, er desuden særdeles bekostelige, og hvis ikke man kan skaffe de nødvendige penge, bliver man måske nødt til at stoppe med sejladsen. Det bliver således en særdeles spændende sæson, klubben i år går i møde på Sakskøbing Fjord og måske den sidste.

Billedtekster

Billedet øverst:
På billedet ses veteranskibet S/S »Skelskør« i Sakskøbing havn, hvor det sommeren igennem glider ind i det daglige havnebillede. Hvis der ikke skaffes penge nok, er det sidste år vi ser »Skelskør« i havnen.

pdfScan af original dokument

Søndagen stod i dampens tegn

Festlig indvielse af trekantsamarbejdet mellem Turistforeningen for Maribo og omegn, Dansk Veteranskibsklub og Dansk Jernbaneklub

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da en lang række indbudte gæster i går formiddag samledes på Maribo banegård for at gå om bord i todækker-bussen "Viktoria". Det var indledningen til et strålende indvielsesarrangement af trekantsamarbejdet mellem turistforeningen for Maribo og Omegn, Dansk Veteranskibsklub og Dansk Jernbaneklub.

Maribo Turistforening stod for den første del af arrangementet. Med de indbudte gæster "om bord" og med Maribo Borgervæbnings orkester i spidsen kørte "Viktoria" gennem Maribos gader og fortsatte derefter til Saxkjøbing, syd om Maribo Søndersø. Skønt det luftede en del på 1. sal, var turen sønden om pragtfuld. Måske har mange kørt den tur før, oplevet den skønne natur, som findes på Midtlolland, men søen tager sig faktisk meget bedre ud, når man ser "det hele sådan lidt fra oven"-

En time senere kom bussen til Saxkjøbing stadion, hvor Frivilligt Drenge Forbunds orkester fra både Maribo og Saxkjøbing, stod parate til sammen med Borgervæbningens orkester at lede bussen gennem byen. I optoget i Saxkjøbing deltog endvidere en Rolls Royce tilhørende baron J. O. Raben-Levetzau's veteranbilsamling.

Hilsen fra Nykøbing F.

Som en hilsen og lykønskning til trekantsamarbejdet ankom en gammel motorgalease fra Nykøbing F. - repræsenterende Turistforeningen for Nykøbing F. og Omegn, og galeasen blev naturligvis hilst med fløjt fra "Skjelskjør"s gamle dampfløjte.

Hundredvis af mennesker havde taget opstilling på kajen i Bandholm havn, da S/S "Skjelskør" en time efter afgangen fra Saxkjøbing stod havnen ind. Endnu et par dampfløjter blev taget i brug ved ankomsten til Bandholm - nemlig fløjterne på museumsbanens to lokale lokonotiver.

Bandholm kommune var vært ved en forfriskning på kajen - hvorefter turen fortsattes med Dansk Jernbaneklubs museumstog til Maribo, hvor arrangementet sluttede.

Billedtekst

Fra ankomsten til Bandholm. S/S "Skjelskør" har netop lagt til kaj. Museumstoget er parat til at bringe gæsterne til Maribo, hvor efter trekanten er sluttet.

pdfScan af original dokument

Et stort arbejde ligger forud for søndagens premieresejlads

Den snart 50-årige dampfærge "Skjelskør" har været genstand for en større reparation - Færgen sat i præsentabel stand, men reparationen er kun midlertidig. Dansk Veteranskibsklub har forsøgt - efter skibstegningerne fra 1915 - at føre skibet tilbage til dets oprindelige skikkelse, men ikke uden vanskeligheder

Foreningen til gamle skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, vil på søndag, når klubbens nyerhvervelse, den snart 50-årige dampfærge S/S "Skjelskør" indsættes på ruten Saxkjøbing-Bandholm, præsenterer resultatet af et par måneders arbejde, næsten fra morgen til aften hver eneste dag. Siden veteranskibsklubben overtog "Skjelskør" den 6. april i år, har medlemmer fra fjern og nær været at finde på Den kongelige Grønlandske Handels Plads i København, hvor færgen har ligget.

Det arbejde, som medlemmerne gratis har udført om bord på den gamle færge i deres fritid, ville have kostet flere tusinde kroner, hvis arbejdet skal opgøres i penge. Over alt har veteranskibsklubben mødt stor velvilje. Firmaer, som har udført større specialopgaver, har gjort dette uden beregning - Og arbejdet med at klargøre "Skjelskør" til premieresejladsen på søndag har i den sidste uges tid været hektisk!

Da vi for nogle dage siden besøgte "Skjelskør", manglede der endnu en del. Ingeniør Søren Thorsøe, som har ledet reparationsarbejdet, så dog optimistisk på tingene.
- "Skjelskør" bliver sat i præsentabel stand til på søndag, fortalte ingeniør Thorsøe. Der er i første omgang kun tale om en midlertidig reparation. Så snart ruten Saxkjøbing-Bandholm standses efter sommeren, skal færgen atter til København, hvor den endnu en gang vil blive gennemgået fra a til z.

Veteranskibsklubben har lånt skibstegningerne fra 1915 af Svendborg Skibsværft, og man forsøger naturligvis at bringe "Skjelskør" i stand i dens oprindelige skikkelse. Dette har dog voldt en del problemer. Enkelte ting om bord kan ikke laves efter tegningerne - veteranskibsklubben må tage hensyn til myndighedernes krav.

I store træk er det dog lykkedes. Det, der efter tegningerne er mest  troværdigt, er faktisk den gamle dampmaskine.

Roret er det oprindelige. En af klubbens medlemmer har repareret dette, så det atter er anvendeligt. "Skjelskør"s oprindelige "nathus" - kompas - var så råddent, at det ikke stod til at redde, men klubben har fået foræret et "nathus", der nogenlunde svarer til det oprindelige   Man har lavet nye lanterner efter tegningerne, dog ikke med petroleumslys, hvilket skibstilsynet ikke tillader. Færgen er blevet skrabet af for maling og fået sin oprindelige farve igen.

På søndag indsættes altså en "ny" 50-årig færge i trekant-samarbejdet, Dansk Jernbaneklub (museumstoget), Dansk Veteranskibsklub (S/S "Skjelskør") og Turistforeningen for Maribo og Omegn (todækkerbussen). Uden tvivl en stor turist-attraktion, som vil trække mange mennesker til Lolland-Falster.

Klokken 10.40 søndag formiddag sætter "Skjelskør" atter dampen op for i de kommende måneder at besejle en skibsrute - ikke dens oprindelige Skælskør-Agersø-Omø, men ruten Saxkjøbing-Bandholm.

Billedtekster

Venstre billede:
De nye lanterner, bygget efter tegningerne fra 1915, males.

Midterste billede:
Nogle af veteranskibsklubbens medlemmer beundrer det gamle skibsror, som er blevet gjort i stand

Højre billede:
Lederen af arbejdet om bord på S/S "Skjelskør", ingeniør Søren Thorsøe, i færd med at reparere dørhåndtaget til styrehuset.

pdfScan af original dokument