Verdens første veteranskibsrute

København,  onsdag (RB.)

Søndag den 31. ds. indvies verdens første veteranskibsrute. Den gaar mellem Bandholm og Sakskøbing og besejles af Dansk Veteranskibsklubs flagskib s/s "Skjelskør". Fredag kl. 17,30 starter "Skjelskør" fra Langelinie. I Rødvig gøres ophold for natten, og lørdag eftermiddag ventes damperen at være naaet frem til Bandholm. Den første tur søndag udgaar fra Sakskøbing og er forbeholdt særligt indbudte, og resten af søndagen sejles pendulfart. Medlemmerne af veteranskibsklubben har fortrinsret til at sejle med "Skjelskør", men veteranskibsruten er i øvrigt aaben for alle interesserede.

pdfScan af original dokument

"Skjelskør" bevares

København, mandag (RB)

Det ser nu for alvor ud til, at den 48-aarige damper S/S "Skjelskør" af Skælskør kan bevares af den danske veteranskibsklub.

Klubben har nu 130 medlemmer, og heraf er de 30 kommet til indenfor de sidste dage, bl. a. har Maskinmestrenes Forening indmeldt sig med og betalt 2000 kroner i kontingent - een gang for alle. 'De mange penge betyder, at foreningen kan indlede realitetsforhandlinger i denne uge, og man haaber paa handel ved et aftalt bud paa 13.500 kroner for den gamle skude, et af de sidste kulfyrede passagerskibe, der har sejlet i kystfart herhjemme.

"Skjelskør", der har sejlet paa ruten Skælskør-Agersø-Omø, ligger nu ud for, produktforretningen H. I. Hansens ophugningsomraade i Odense.

pdfScan af original dokument