Tusinder modtog veteranskibet med Lyngby-pigen på dækket

"Skjelskør" venter nu på ansigtsløftning ved Grønlandske Handel's kajplads Tranegraven

Maskinen var simpelthen for god og vejret før godt, da det 50-årige veteranskib "Skjelskør" i søndags blev sejlet til København. Det kom alt for tidligt og fik en uventet lejlighed til at pleje en afstikker op til Taarbæk havn og vende i smule Øresundsbølger, før det fik en triumfators velkomst ved Langelinje. På dækket stod Lyngby-pigen fru Ulla Andersen sammen med andre "spidser" for veteranskibsklubben.

"Skjelskør" er den gamle kystdamper, hvis skæbne blev omtalt i sidste uge af "Lyngby-Taarbæk bladet". Fra ophuggernes skæreapparater blev den reddet af den eet-årige organisation Veteranskibsklubben og skulle fra Odense transporteres til København, hvor medlemmerne har lovet at sætte den i stand fra for til agter. Denne reparation skal være tilendebragt medio maj, da skibet indgår som trediepart af en veterantrekant, hvis øvrige ingredienser er et tog og en bus.

Banke rust

"Nu skal vi have banket rust i rekord-tempo", fortæller fru Ulla Andersen. "Skjelskør" var ganske vist malet så meget, at vi kunne være bekendt at sejle til Langelinje, men jeg ser da visseligt de mange og svare mangler..."

Den livskraftige omend bedagede damper sejlede i lørdags fra Kallehave til Dragør, selvom den ifølge planen skulle have overnattet i Rødvig. Over den nyinstallerede radio og telefon fik besætningen besked om at fortsætte på grund af en ugunstig vejrudsigt - og tilbragte natten i Dragør.

Fru Ulla Andersen med flere gik ombord årle søndag morgen og sejlede til Langelinje inclusive en times ekstraudflugt til Taarbæk. Præcis kl. 15,45 lagde "Skjelskør" til kaj ved Isbjørnen på Langelinje, hvor flere tusinde mennesker ventede på det første glimt af veteranen. Aldrig har så megen opmærksomhed og begejstring samlet sig om damperen på så kort et tidsrum som i søndags.

"Jeg var hundeangst for, at hele menneskemængden skulle søge om bord, for så var "Skjelskør" bare sunket", siger Ulla Andersen.

Men det blev ved ængstelsen, og nu venter det gamle skib ved Grønlandske Handels kajplads i Tranegraven på at få ny maling og underliggende rust banket af og blive som født påny.

"Og det skal nok lykkes, for maskinen og de andre vitale dele er meget fine", siger fru Andersen.

pdfScan af original dokument