Reportage af veteranskibsruten i canadisk båndoptagelse

Skal bruges til en morgenudsendelse i canadisk radio

Interessen for sejladsen mellem Sakskøbing og Bandholm med veteranskibet "Skæelskør" er ikke taget af - tvært i mod bliver veteranruterne mere og mere søgt, og det er hovedsagligt turister, der gør turen rundt.

I går befordredes således ca. 300 mennesker med damperen og blandt disse var en canadisk journalist, Peter Reinold. Under turen interwievede han skibsføreren og optog turen i 35 minutters båndoptagelse. Den skal bruges til en morgenudsendelse, der aflyttes af en halv snes millioner amerikanere.

Trods det dårlige vejr er turiststrømmen til Sakskøbing i øvrigt ganske overvældende i år. De fremmede bilnumre er i flertal på parkeringspladserne og på hoteller, på campingpladsen og på gaderne sætter turisterne præg på bybilledet.

Værelsesudlejningen er der også stort træk på, oplyser boghandler Thaaning Steffensen, der leder turistbureauet. De udenlandske turister udgør en stor del af gæsterne, og af de svenske turister får vi ofte at vide, at de er standset op i Sakskøbing, fordi byen var med i trekampen. Enkelte af disse er fra Mariafred, der var på skærmen sammen med Sakskøbing og Drøbak.

For en stor del af turisterne går vejen om søndagen til havnen og veteranskibet. De vil ikke forlade Sakskøbing, før de har oplevet den enestående rute med skib, jernbane og todækkerbus.

pdfScan af original dokument

"Veterantrekantens" indvielse en stor festlig begivenhed

Flag, musik og mange mennesker både i Maribo, Sakskøbing og Bandholm, og gæsterne oplevede i sommersolen turens talrige og skønne naturindtryk

"Veterantrekanten" på Lolland fik i går den mest strålende indvielse. Det var en virkelig festdag, der satte stærkt præg på Maribo, Sakskøbing og Bandholm. Smeldende musik, flag, masser af glade mennesker var der overalt. Solen strålede, så naturskønheden rigtig kunne nydes hele trekanten rundt. Et stort frivilligt arbejde af mange mennesker lå bag dette, at Lolland fik en trestjernet turistattraktion, der vil have klang over hele verden. Verdens eneste veteranskibsrute er der alligevel klang i.

Festligheden begyndte om morgenen ved Maribos jernbanestation. Her holdt to-dækkerbussen, og ved rattet sad en af Lollands-banens chauffører, Aksel Johansen, der også førte bussen på den lange vej, da den hentedes hjem til Maribo. Han og andre frivillige vil skiftes til at føre bussen sommeren igennem.

Gæsterne mødte op, og det var repræsentanter for Maribo byråd, Bandholm sogneråd, Lollandsbanen og forskellige andre. Maribo borgervæbningsorkester for hvem dagen var en fin reklame, gik foran bussen da den startede. Torvet passeredes og det var smykket med den flotte flagborg. Ved åen i Maribo trådte orkestret af og så rullede bussen ud gennem det lollandske sommerland, der lå så dejligt indbydende. Én ting opdagede passagererne på "1. sal" straks, og det var den dejlige mulighed, som opholdet giver, for at opleve sø-områderne på en måde, man ellers ikke hidtil har kunnet.

Turen fulgte den faste rute, som bussen skal køre, forbi Søholt, Røgbølle sø, Hejrede sø, Engestofte, Krenkerup og ud på landevejen ved Radsted. Derfra gik det ind til Sakskøbing, hvor der gjordes holdt ved Holmeskoven, og her formeredes processionen gennem Sakskøbing.

Flot indtog i den flagsmykkede Sakskøbing by

Det blev et virkelig festligt indtog i den flagsmykkede Sakskøbing by. Borgervæbningsorkestret og FDF's orkester kappedes om at spille bedst, og med i optoget var en af baron Raben-Levetzaus fine gamle "veteranbiler", en Rolls Royce. På Sakskøbing havn var der sort af mennesker og byen havde lavet et festligt arrangement.

Gæsterne samledes på et afspærret område og stadsingeniør K. O. Thygesen dirigerede rækken af korte taler.

Maribo Turistforenings formand, møbelhandler Henning Madsen sagde, at da veteranbanen begyndte for to år siden, skabtes grundlaget for en idé. Den kom til udtryk i fjor, da "Dansk Veteranskibsklub" blev stiftet og købte "Skjelskør", som man ville sætte i drift "et eller andet sted i landet". Maribo Turistforening og Sakskøbing initiativråd fik overbevist veteranskibsklubben om, at det rigtige sted var mellem Sakskøbing og Bandholm.

Det var den anden attraktion, men der manglede noget til at slutte "trekanten", og da Maribo Turistforening i mange år har haft ønske om at lave en tur rundt om søerne, erhvervedes todækkerbussen, der som en reklame for hele Lolland-Falster blev hjembragt under megen festivitas. I dag begynder "trekant-samarbejdet", der har krævet et stort forarbejde.

Henning Madsen rettede tak til mange sider og gav nogle praktiske oplysninger, blandt andet om at alle tre trafikmidler kan lejes til særture, og der var allerede kommet en del forespørgsler.

Viceborgmester Helmer Rønnø bød hjertelig velkommen på Sakskøbing byråds vegne og særlig til "Dansk Veteranskibsklub" , med tak for det store arbejde, der var gjort for at skibet kom til Lolland-Falster. Det var Rønnøs håb, at "Sydhavsøerne" måtte blive hjemsøgt af mange, som vil prøve den nye rute, der er en virkelig turistattraktion for landsdelen. Rønnø bad deltagerne om at lægge mærke til den smukke natur langs med fjorden og ønskede Maribo, Bandholm og Sakskøbing til lykke med "veteran-trekanten".

Borgmester Anker Jørgensen, Maribo, udtalte beundring for den ildhu hvormed forarbejdet var gjort. Det var hans håb, at "Veteran-trekanten" ville bidrage til et godt samarbejde mellem kommunerne og gavne egnen. Et udbragt leve fik hurra-råbene til at runge over havnen.

Sognerådsformand Evald Lindstrøm, Bandholm, var glad for, at Bandholm var kommet med i samarbejdet om "veteran-ruten", der bød på en virkelig smuk tur. Der vil være mange, der besøger vor egn på grund af "veteran-trekanten" og den vil blive mere kendt.

Entreprenør K. E. Rasmussen fra "Dansk Veteranskibsklub" takkede "reparationsholdet" for et stort arbejde. Når damperen er blevet færdig til at sejle, så skyldes det først og fremmest Thorsøe, der har ledet arbejdet. Ingeniøren blev kaldt frem og fik under bifald overrakt blomster.

Formanden for "veteranskibsklubben", sekretær Spies, takkede for den smukke velkomst i Sakskøbing og lokale kredse for megen hjælp og støtte. Derefter erklærede han "verdens første veteranskibsrute"  for åben.

Der blev serveret vin og kransekage, orkestrene spillede og sejlskibet "Shanty" gled med flag i masten ind i havnen som en hilsen fra Nykøbing F. Turistforening.

Da verdens første veteranskibsrute åbnedes

Derefter gik alle gæsterne om bord på "Skjelskør", der fin og velplejet lå ved kajen, og sendte pulsende røgskyer op gennem skorstenen.

Sakskøbing gav damperen en fin afsked, thi ved rohuset sad kong Neptun og hans følge og søde ropiger i røde træningsdragter stod med årerne rejste.

Det første indtryk af "Skjelskør" var en overordentlig behagelig sejlads, ingen rysten eller motordurren, men stille glider den over bølgerne. Damperen har dog også prøvet en hård vindstyrke og klaret det fint.

I betragtning af hvordan "Skjelskør" har set ud tidligere er det et forbavsende resultat, der er nået. "Reparationsholdet" har dog også mange aftener arbejdet i projektørbelysning til midnat og mere, hvorefter de vaklede trætte hjem, for næste dag at stille igen.

Damperen har en fin dæksplads med plads til mange mennesker og der er også kahyt.

"Skjelskør" skal have station i Sakskøbing og såvel her som i Bandholm er der fritagelse for havnepenge. Lods Svane, Oreby, og maskinmester Petersen, Sakskøbing, skal fast sejle med damperen, men "veteranskibsklubben"s medlemmer kommer også og tager en tørn.

Sejladsen på Sakskøbing fjord var en oplevelse og skønt var der også, da man nåede ud i Smålandshavet og fik Bandholms vartegn i sigte: Den store silo.

Fint arrangement i Bandholm

Da damperen løb ind i Bandholm havn var der også masser af mennesker her, og den lille havneby markerede begivenheden på en måde, som fortjener ros. Dansk Jernbaneklub var kørt op med alt sit materiel og lokomotiver og damper sendte vældige fløjtelyde til hinanden. Flagene vajede over havnearealet og op gennem byen, og de to orkestre spillede igen og glædede tilhørerne. Her var det tyske fjernsyn nødt op for at tage begivenheden.

På havnepladsen talte sognerådsformand Evald Lindstrøm, som takkede de mange, der var mødt for at overvære, at "trekanten" blev sluttet. Bandholm er et vigtigt led i kæden og det er vi glade for, sagde Evald Lindstrøm, der citerede nogle ord af Hartvig Frisch om al den naturskønhed, der var på Midtlolland. Det var sognerådets håb, at den nye rute ville blive til gavn og glæde for landsdelen.

Formanden for Dansk Jernbaneklub, politiadvokat Birger Wilcke, talte morsomt om det sidste led: Banen, og takkede Lollandsbanen og Knuthenborg gods. Et medlem af "Dansk Veteranskibsklub" hyldede dennes formand, sekretær Spies, for stor indsats.

Sognerådet var derefter vært ved øl og pølser og derefter erobrede gæsterne sær-veteran-toget, idet der nu findes så meget materiel, at der også kunne sendes et ordinært tog af sted.

Den dejlige skovnatur på strækningen blev nydt og der blev gjort holdt for fotografering undervejs.

Lidt før klokken 14 rullede særtoget ind på Maribo station. De gæster, der skulle tilbage til Sakskøbing blev kørt med todækkerbussen, som de to orkestre ledsagede ud af Maribo med musik.

"Veteran-trekanten" var sluttet, så det blev en virkelig begivenhed, og de kommende sommersøndage vil lolland-falstringer og turister ude fra, tage den dejlige rundtur, der tager mellem tre og fire timer.

Billedtekst

Det festlige indtog i Sakskøbing med den gamle Rolls Royce, Maribos Borgervæbningsorkester og todækkerbussen og helt forud var F.D.F.s orkester.

pdfScan af original dokument

How romantic

Dampbaaden "SKJÆLSKØR" er gaaet paa værft for klargjøring før dets indsættelse paa smaae romantiske toure paae det smilende Smaalandshavet

Melodie: Natten breeder sine vinger -

Jetten breder sine vinger, 
færgerne kløver det brusende vand,
travle blanke lyntog bringer
lynpassagerer fra land og til land.
Lad dem ile, dem der ville!
Vort veterantog det venter vi paae.
Vi vil tøffe mod det stille
deilige Smaaelandshavs lysende blaae.

Bandholm! Kran og kæmpesilo!
Staal- og betontidssymboler! Javel!
Tryk af tons og tryk af kilo!
Det kan man nok ignorere, med held!
Lad dem ile, dem der ville!
Dampskibet venter, med det vil vi gaae,
vi vil seile påae det stille
deilige Smaaelandshavs lysende blaae.

Frem- med  krinoliner, kyser
og mamelukker med  kniplinger  smaae,
havelokken, hvis du  fryser,
glem ikke stokken med sølvknappen paae,
kalvekrøsets  mestersnille,
whiskers og ravrør, for I maae forstaae,
vi skal seile paae det stille
deilige Smaaelandshavs lysendet blaae

Dampmaskineriets  spinden!
Hører du dønningens sagte musik?
See, "SKJÆLSKØR" gaae op mod vinden
Hengangne  tider  med  sød  romantik!
Havelokken  bør  du knappe;
der kommer byger, og vinden ta'r paae,
bølgerne bli'r graae og krappe!
Deilige Smaaelandshavs matdunkle graae.

Skuden vendt, - og kanskee vommen -
fik krinolinen og sølvstokken bræk?
Er du ind i havnen kommen,
saa er kanske illusionerne væk!
Lad dem seile, dem der ville!
Vognen den venter, - den skinnende blaa -
Hestekræfter, - nutidssnilde -
dejlige Lolland med motorvej paa!

pdfScan af original dokument

I dag gik "Skjelskør" ind i sin nye æra

Den gamle kystdamper afsejlede i middags fra Odense til København og overnatter muligvis i Stubbekøbing

Dansk Veteranskibsklubs 49-årige damper Skjelskør afgik i dag til middag fra Nyborg Skibsværft med kurs mod København, hvortil det ventes søndag eftermiddag.

Turen til hovedstaden tages i to tempi. Man ønsker ikke at sejle om natten, da den gamle damper hverken har radio eller radar om bord.

Skibet sejlede sidst for egen damp i april 1962, da det gik til ophugningsfirmaet H. I. Hansen i Odense. Man havde regnet med, at dette ville blive den sidste tur, men veteranskibsklubben besluttede at redde det gamle fartøj.

Der findes i Danmark kun to kulfyrede kystpassagerdampere.

Den ene er "Skjelskør", den anden er "Agnete", som byggedes i 1911 og nu sejler på Gilleleje-Höganäs i sommertiden.

Når "Skjelskør" kommer til København, efter natteophold enten i Gilleleje eller Stubbekøbing, vil medlemmer af veteranskibsklubben gå i gang med at gøre det fint i stand til kommende sejladser, der vil blive en stor turistattraktion.

Skibet skal som bekendt indsættes på ruten Bandholm-Sakskøbing i sommer, i forbindelse med Dansk Jernbane Klubs veterantog fra Maribo til Bandholm, og muligvis vil strækningen Maribo-Sakskøbing blive befaret med en veteran-bus i to etager. Dette køretøj forhandler Turistforeningen i Maribo om at købe i England.

pdfScan af original dokument

Veteranskibssejlads Sakskøbing-Bandholm nu en kendsgerning

Den endelige afgørelse truffet på veteranskibsklubbens generalforsamling i aftes - Klubben låner for ti år endnu et skib

Dansk Veteranskibsklub vil sætte sit skib S/S "Skjelskør" Ind på ruten Sakskøbing-Bandholm, så skibet får forbindelse med veteranbanen.

Forhandlingerne med Teknisk Museum om lån af S/S "Kasa" til veteranrutesejlads fortsættes. Museet har i første omgang kun kunnet stille en 10-årig sejlperiode i udsigt. "Kasa" er identisk med Københavns Havnevæsens gamle bugserbåd "Asa".

Veteranskibsklubben holdt lovstiftende generalforsamling i København fredag aften. Her oplystes det, at klubben har 300 medlemmer, deriblandt mange fra Norge og Sverige. Klubben startedes den 19. april i år med kun 38 medlemmer - og intet skib.

Klubformanden, sekretær cand jur. M. H. Spies, København, sagde i sin beretning, at det ikke er et øjeblik for tidligt at sikre sig endnu et gammelt skib. Ophugningen af gamle dampskibe bevirker, at det om få år vil være umuligt at opdrive et "veteranskib".

Teknisk Museum fik for et par år siden S/S "Kasa" skænket af Københavns Havnevæsen. Bestyrelsen for museet har for et par dage siden godkendt, at man låner den gamle båd ud til "veteransejlads" - i hvert fald, indtil museet kan flytte ind i nybygningen,   der nu opføres i  Helsingør.

"Kasa« er bygget år 1900 på Københavns flydedok.

Til skibets historie hører, at det var bygget udelukkende af lærlinge fordi samtlige svende var ramt af louckout.

Der var forud stor spænding om veteranskibsrutens placering og adskillige af klubbens medlemmer i Sakskøbing og Maribo var taget til generalforsamling for at sikre rutens etablering i tilslutning til veteranjernbanen, hvilket altså også lykkedes.

pdfScan af original dokument