S/S Skjelskør har 100 år på kølen

Dampskibet Skjelskør er en erfaren dame, der har holdt dampen oppe i 100 år. I dag er det frivillige, der sejler og vedligeholder det smukke gamle dampskib.

S/S Skjelskør, hedder det gamle skib. S'erne står for Steam Ship — og er en nok så sjælden betegnelse i Danmark; der er kun tre sejlende dampskibe tilbage; to passagerskibe plus en bugserbåd. Skjelskør blev bygget for 100 år siden til at betjene færgefarten fra Skælskør og ud til øerne Omø og Agersø — en tjans, det lille stærke skib klarede i 47 år. Herefter overgik det til en lidt mere rolig tilværelse i regi af Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub. Den forening, der fortsat holder dampen oppe på det gamle skib.

Passes af frivillige

 Vi er omkring 250 i foreningen i dag. En blandet flok, hvoraf mellem 40 og 60 lægger arbejde i skibet. Nogle møder op et par gange om året, andre pusler rundt hver eneste weekend. Det er foreningens med-lemmer, der maler, nitter og banker rust. Et par stykker tager sig af papirarbejde, og tilsammen passer, sejler og vedligeholder vi skibet, forklarer Kirsten Pontoppidan, der selv er aktiv i foreningen.

Krav tit besætning

Da skibet er godkendt til passagersejlads, stiller Søfartsstyrelsen krav både til skibets stand, sikkerhedsudstyr og til besætningens kvalifikationer. Der skal altid være en skipper, en bedstemand og en maskinemand med papirer ombord. Derudover kan der være 'gaster', og ofte er der et par ekstra, der sejler med for at nyde turen og tage sig godt af passagererne. Alle de frivillige gaster skal gennemgå et godkendt sikkerhedskursus hvert femte år.

Charter 60 dage om året

 S/S Skjelskør sejler charter hele sommeren — omkring 60 dage om året. Dels faste ture fra Frederikssund på søndage og onsdage hele sommeren, herudover kan skibet chartres til bryllup, bisættelse, fødselsdag osv. S/S Skjelskør sejler også på forskellige togter for foreningens medlemmer blandt andet til dampskibstræf.  Det er pengene fra passagersejladsen, der får økonomien til at løbe rundt; dem bruger vi til at komme på bedding og til at købe materialer og sikkerhedsudstyr. Heldigvis har vi også nogle trofaste sponsorer, der støtter vores skib, fortæller Kirsten Pontoppidan. De 100 år fejres ved, at 5/5 Skjelskør kommer tilbage til sin gamle by, Skælskør, fra 13. til 17. juli i år.

Scan af orginal dokument

Link til "Søfartens Ledere" hjemmesiden : http://publikationer.soefartensledere.dk/soefartens/sfl/31/1/