Stormen den 28. oktober 2013 efterlod S/S Skjelskør i uskadt tilstand. Desværre kan man ikke sige det samme om vinteroverbygningen. Stormen tog i alt 7 tagplader der ikke lige med det samme var at finde, bortset fra den som sad fast i skorstenen. Dagen efter dukkede heldigvis flere rammer op fra fjordens grumsede vand. Reparation og opsætning af de mistede rammer vil ske snarligt.

Foreningen fik flere henvendelser fra godtfolk der havde observeret stormens hærgen på vinteroverbygningen. Til dem skal der lyde et rigtig stort tak for de vakse øjne.