Det at drive et gammelt dampskib er ikke altid bekymringsløst. Via kontakter ude i Europa kan vi konstatere flere og flere synsmyndigheder peger tommelfingeren nedad for dampkedler med 100 år (+-) på bagen, alene på grund af alderen. Devisen er, at det mekaniske stress en kedel er udsat for ved opvarmning og afkøling i de mange år, udgør en sikkerhedsrisiko. Således har salon-damperen ”Alexandra” i Flensborg måttet bestille en ny kedel.

For S/S Skjelskør vil sådan et krav være en af de største udfordringer i skibets historie.  Overslag viser at en ny kedel koster omkring de 600.000 kroner, plus udgifter til montering af ny kedel på yderligere 600.000 kroner. Altså 1.2 million kr. som foreningen på ingen måder råder over. 

Overstående artikel betyder ikke på nogen måde at den nuværende kedel i S/S Skjelskør ikke er godkendt af Søfartsstyrelsen for 2016. Den er godkendt til sejlads for denne sæson.